Giá Xe cập nhật

Bảng Giá Xe
Kia Morning GT-Line: 439000000 đ
Kia Morning X-Line: 439000000 đ
Bảng Giá Xe
Soluto mt(1.4 MT 5 cấp): 369000000 đ
Soluto mt deluxe(1.4 MT 5 cấp): 404000000 đ
Soluto at deluxe(1.4 AT 4 cấp): 429000000 đ
Soluto at Luxury(1.4 AT 4 cấp: 469000000 đ
Bảng Giá Xe
KIA Cerato 1.6 MT: 544000000 đ
KIA Cerato 1.6 AT Deluxe: 584000000 đ
KIA Cerato 1.6 AT Luxury: 639000000 đ
KIA Cerato 2.0 AT Premium: 685000000 đ
Bảng Giá Xe
KIA Seltos 1.4 DCT Deluxe: 629000000 đ
KIA Seltos 1.4 DCT Luxury: 689000000 đ
KIA SELTOS 1.6 PREMIUM: 719000000 đ
KIA Seltos 1.4 DCT Premium: 739000000 đ
Bảng Giá Xe
KIA K3 Deluxe (MT): 559000000 đ
KIA K3 1.6 Luxury: 629000000 đ
KIA K3 1.6 Premium: 659000000 đ
Bảng Giá Xe
Kia K5 2.0 Luxury: 869000000 đ
Kia K5 2.0 Premium: 929000000 đ
Kia K5 2.5 GT-Line: 1029000000 đ
Bảng Giá Xe
Carnival 2.2D LUXURY - 8 GHẾ: 1199000000 đ
Carnival 2.2D PREMIUM - 8 GHẾ: 1319000000 đ
Carnival 2.2D PREMIUM - 7 GHẾ: 1389000000 đ
Carnival 2.2D SIGNATURE - 7 GHẾ: 1439000000 đ
Carnival 3.5G SIGNATURE - 7 GHẾ: 1839000000 đ
Bảng Giá Xe
1.5 Deluxe MT: 499000000 đ
1.5 Deluxe: 539000000 đ
1.5 Luxury: 579000000 đ
1.5 Premium: 609000000 đ
Bảng Giá Xe
Kia Sedona phiên bản 2.2 DAT DELUXE: 1019000000 đ
Kia Sedona phiên bản 2.2 DAT LUXURY: 1149000000 đ
Kia Sedona phiên bản 3.3 GAT PREMIUM: 1359000000 đ
Sedona DAT Signature: 1289000000 đ
Sedona GAT Signature: 1519000000 đ
Bảng Giá Xe
Kia Sorento Deluxe Diesel: 1079000000 đ
Kia Sorento Luxury Diesel: 1179000000 đ
Kia Sorento Premium AWD Diesel: 1279000000 đ
Kia Sorento Signature AWD Diesel (6 ghế): 1349000000 đ
Kia Sorento Signature AWD Diesel (7 ghế): 1349000000 đ
Kia Sorento Luxury Xăng: 1099000000 đ
Kia Sorento Premium AWD Xăng: 1179000000 đ
Kia Sorento Signature AWD Xăng (6 ghế): 1299000000 đ
Kia Sorento Signature AWD Xăng (7 ghế): 1279000000 đ
Bảng Giá Xe
KIA Rondo 2.0 Standard MT: 559000000 đ
KIA Rondo 2.0 GAT: 655000000 đ
Bảng Giá Xe
Optima 2.0 Luxury: 759000000 đ
Optima 2.4 GT Premium: 919000000 đ